FB Pixel

Ofte stillede spøgsmål og svarende på dem

Her kan du få svar på fleste relevante spørgsmål man som nuværende eller kommende lejer hos Fischer ejendomme. 

Jeg vil gerne leje en bolig, hvad gør jeg?

Det er vigtigt, at du først og fremmest har styr på, at geografien og boligstørrelsen passer til dig (og din families) behov. Dernæst skal du selvfølgelig også se på den økonomiske side og sikre dig, at du har råd til den månedlige husleje plus forbrug, ligesom du selvsagt også skal have styr på økonomien til betaling af depositum og forudbetalt husleje.
Hvis du har styr på disse faktorer, og er 100 % sikker på, at du gerne vil leje en af vores dejlige boliger, er processen ret enkel. Vi skal dernæst alene bruge alle jeres kontaktinformationer (fulde navne, nuværende adresse, e-mailadresser, mobilnumre samt cpr-numre) til udfærdigelse af lejekontrakten m.m., som fremsendes pr. email og kan underskrives med nemID. Vi fremsender også girokort til betaling af depositum etc, som kan benyttes til betaling via netbank. Alt foregår således digitalt.

Indflyttersyn - hvornår og hvorfor?

Der skal foretages et indflytningssyn på dagen for udlevering af nøgler. Herefter har du 14 dage til at sende evt. fejl og mangler til os – denne liste vil blive gemt indtil din fraflytning. 

Fraflytning og mangelsudbedring – hvem gør hvad?

Ved fraflytning gennemgår vi sammen din bolig, ligesom vi gjorde ved din indflytning, og evt. fejl og mangler noteres med henblik på udbedring. Det er vigtigt, at du selv har udført alle de udbedringsarbejder du ønsker inden fraflytningen, da det efter fraflytningsdagen er os og vore tilknyttede håndværkere, der udbedrer. Omkostningen hertil vil fragå dit depositum, og resten udbetales, når opgørelsen er komplet.
Evt. fejl og mangler der måtte gå igen fra din indflytningsrapport, og som aldrig er blevet udbedret, skal du selvfølgelig ikke bekoste udbedring af.

Flytteopgørelsen – hvornår modtager jeg den?

Normalt vil der gå mellem 6 og 8 uger fra lejeaftalens ophør inden flytteopgørelsen foreligger, således at restdepositummet kan udbetales. Det skyldes ofte, at vi afventer endelige tilbagemeldinger fra forsyningsværkerne om, at flytteaflæsningerne er registreret, og at der ikke udestår nogen restancer.

Jeg mangler varme – hvad gør jeg?

Afhængigt af din varmeforsyningskilde skal du starte med at se, om dit anlæg/fyr er tændt og slået til. Hvis det er, hvordan ser fremløbstemperaturen så ud til at være? – den skal helst ligge omkring 55 grader.
Se også gerne om trykket på anlægget er korrekt – ellers skal der muligvis fyldes vand på. Vær obs på at disse ting falder ind under lejers almindelige vedligehold. Hvis vi skal sende en vvs-mand forbi, og det viser sig at være en disse ting, der er årsag til den manglende varme, vil du blive pålagt at betale for medgået tid.

Strømmen er gået – hvad gør jeg?:

Start med at efterse dit relæ – er det blot en zone, der er slået fra, eller er det hovedafbryderen. Spørg også gerne din nabo om de oplever samme problem. I sidste instans kan det være en generel strømafbrydelse så kontakt gerne forsyningsselskabet, og se evt. på nettet via en telefon om der oplyses fejl hos dit forsyningsselskab.

Hvis ingen af disse ting afhjælper problemet, må du gerne kontakte os, og vi vil så kontakte en elektriker, som kan se på problemet. Findes årsagen at hidrøre fra lejers handlinger, vil du blive pålagt at betale for den medgåede tid.

Jeg har mistet min(e) nøgle(r) – hvad gør jeg?

Som udgangspunkt skal du selv kontakte en låsesmed som, for din egen regning, kan give dig adgang til boligen. Er der behov for at låsecylinderen skiftes, er det vigtigt, at du orienterer os, da cylindrene oftest er de samme i både bolig, skur og postkasse, hvorfor alle cylindre i så fald skal skiftes samtidig. Ligeledes skal vi som udlejere også have en kopi af den nye nøgle.

Mit toilet er stoppet – hvad gør jeg?

Som udgangspunkt er du som lejer selv ansvarlig for boligens indvendige vedligehold. Hvis dit toilet er tilstoppet og det i øvrigt har fungeret fint siden din indflytning, må det som udgangspunk formodes, at der er røget noget i toilettet som blokkerer afløbet. Vi kan godt foranledige, at der tilkaldes en slamsuger, men det vil som udgangspunkt være lejers omkostning. Skulle det vise sig at årsagen ikke kan tilskrives lejer, godtgør udlejer naturligvis regningen.

Mit toilet løber - hvad gør jeg?

Vandet i Danmark er meget kalkholdigt, og det er derfor vigtigt at afkalke cisternen med jævne mellemrum for at undgå at indmaden i cisternen kalker til. Det er en del af lejers indvendige vedligeholdelsespligt at sørge for at afkalke cisternen jævnligt og efter behov.

Man kan med fordel benytte denne toiletrens: https://www.jemogfix.dk/toiee-special-cisternerens-1-liter/1140/9048003/

For hængetoiletter kan denne video følges (afhængig af model): https://m.youtube.com/watch?v=Eu0M_3C5N10

For stående toiletter kan denne video følges:  https://www.youtube.com/watch?v=xPpz2yTc3e8

 

 

Kontakt os

Du er meget velkommen til at give os et kald, sende en mail eller udfylde formularen. Vi står klar til at svare.

KORSKILDELUND 6, 2670 GREVE

Administration: +45 2550 3300

Udlejning: +45 2572 2200

Send os en besked

6 + 7 =